Warning: Use of undefined constant aga - assumed 'aga' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 72


Warning: Use of undefined constant kontakt - assumed 'kontakt' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 135

Warning: Use of undefined constant kursy - assumed 'kursy' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 139

powrót na stronę główną

W naszej ofercie mamy kursy na różnych poziomach zaawansowania, od poziomu podstawowego po przygotowanie do poszczególnych certyfikatów i egzaminów. Ponadto oferujemy kursy języka specjalistycznego z wybranych dziedzin. Kursy prowadzimy w firmach, urzędach i innych instytucjach oraz w formie lekcji indywidualnych.

Zajęcia odbywają się w Państwa siedzibie, w dogodnym dla Państwa terminie.Przy ustalaniu programu zajęć i poziomu nauczania pod uwagę brane są wszystkie Państwa sugestie i wskazówki. Kursy mogą mieć charakter zarówno kursów ogólnych jak i uwzględniać zagadnienia specjalistyczne, np. z różnych dziedzin życia gospodarczego.LEKTORZY

Zatrudniani przez nas lektorzy posiadają tytuł naukowy magistra filologii germańskiej, poparty dodatkowo studiami i licznymi pobytami naukowo-szkoleniowymi na uniwersytetach niemieckich. Dobre przygotowanie metodyczne i merytoryczne naszej kadry gwarantuje słuchaczom wysoki poziom zajęć.POZIOMY

>> Kurs na poziomie początkującym

Kurs ten przeznaczony jest dla osób rozpoczynających od podstaw naukę języka niemieckiego. Podczas zajęć słuchacze poznają bogate słownictwo z zakresu podstawowych problemów i zagadnień życiowych oraz najważniejsze struktury gramatyczne. Od samego początku nacisk położony jest na zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem.

>> Kurs dla "ponownie początkujących"

Kurs przygotowany jest z myślą o tych, którzy już uczyli się niemieckiego, mieli jednak w nauce dłuższą przerwę. Po krótkim powtórzeniu i utrwaleniu podstawowych wiadomości i umiejętności słuchacze zaczynają uczyć się nowych zagadnień. Kurs ten stwarza również możliwość nauki tym osobom, które znają już nieco język, jednak nauka na poziomie średnio zaawansowanym stwarzałaby im zbyt duże trudności.

>> Kurs na poziomie średnio zaawansowanym

Kurs skierowany jest do osób, które opanowały język niemiecki w stopniu podstawowym. Słuchacze poszerzają swoją znajomość języka i rozwijają umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania. Docelowo przygotowują się do zdawania egzaminu Zertifikat Deutsch w roku następnym.

>> Kurs przygotowujący do Zertifikat Deutsch

Kurs ten przygotowany jest dla osób, które znają język niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym i chcą zdawać w czerwcu egzamin Zertifikat Deutsch. Podczas kursu słuchacze, omawiając kolejne bloki tematyczne, rozwijają swoje umiejętności mówienia, rozumienia tekstów i rozumienia ze słuchu, pisania. ćwiczą również gramatykę ze szczególnym uwzględnieniem typowych zadań egzaminacyjnych. Rozwiązują też przykładowe testy ZD. Kurs ten jest świetną okazją do doskonalenia języka również dla tych, którzy nie planują zdawania egzaminu.

>> Kurs przygotowujący do Zentrale Mittelstufenprüfung

Kurs skierowany jest do osób, które znają język niemiecki na poziomie zaawansowanym i pragną rozwijać swoje umiejętności dalej, przygotowując się przy tym do egzaminu Zentrale Mittelstufenprüfung. W czasie kursu szczególny nacisk położony jest na formy wypowiedzi ustnej i pisemnej, jak również na doskonalenie słownictwa z rozmaitych dziedzin, jak np. polityka, sprawy społeczne, gospodarka. Ponadto ćwiczy się szczególnie trudne i nietypowe zagadnienia gramatyczne. Słuchacze rozwiązują również przykładowe testy ZMP. Podobnie jak kurs przygotowujący do ZD, również i ten kurs jest doskonałą ofertą także dla tych, którzy nie mają w planach zdobywania certyfikatu, chcą jednak doskonalić swoje umiejętności językowe.

>> Kurs przygotowujący do Kleines Deutsches Sprachdiplom

Kurs ten przeznaczony jest dla osób biegle operujących językiem niemieckim. W czasie kursu słuchacze przygotowują się do certyfikatu Kleines Deutsches Sprachdiplom, poznając i ucząc się operować zaawansowanym słownictwem z różnych dziedzin, czytając i omawiając różne teksty, w tym teksty literackie, oraz dyskutując na abstrakcyjne tematy. Poznają również najważniejsze zagadnienia z zakresu kultury i krajoznawstwa. Ponadto przygotowują się do gramatycznej części egzaminu, rozwiązując przykładowe testy i omawiając zaawansowane zagadnienia gramatyczne.

>> Kurs przygotowujący do matury

Kurs przeznaczony dla uczniów trzeciej klasy szkół średnich, przygotowujących się do matury z języka niemieckiego. W czasie zajęć uczestnicy ćwiczą zorientowane na egzamin maturalny wypowiedzi ustne i pisemne, rozwiązują testy gramatyczne oraz zadania na rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstów czytanych.KURSY SPECJALISTYCZNE


Język biznesowy

Kurs specjalistyczny języka biznesowego przeznaczony jest dla osób, które znają już język w stopniu średnio zaawansowanym i chcą rozwijać umiejętności językowe związane z zagadnieniami biznesowymi i gospodarczymi. W czasie kursu słuchacze zajmują się m.in. takimi tematami, jak: ustalanie terminów, składanie i przyjmowanie zamówień, sprawy związane z transportem i spedycją i wiele innych. Kurs ten docelowo przygotowuje do zdawania egzaminu Zertifikat Deutsch für den Beruf.


Język medyczny

Kurs języka medycznego przeznaczony jest dla lekarzy i studentów medycyny, którzy znają już język niemiecki na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym. Podczas kursu słuchacze poznają najpierw słownictwo związane z anatomią i fizjologią człowieka, następnie zaś z rodzajami chorób i ich leczeniem. Ponadto, na podstawie słownictwa medycznego, omawiane są i ćwiczone zagadnienia gramatyczne. Kurs ma za cel przekazanie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem medycznym i przygotowanie do pracy bądY praktyki medycznej w kraju niemieckojęzycznym. Kurs ten może być również świetną ofertą dla osób przygotowujących się do egzaminu językowego na specjalizację.


Język prawniczy

Ten kurs specjalistyczny przygotowany jest dla prawników bądĽ studentów prawa, którzy mają kontakt z prawem niemieckim i potrzebują w pracy lub na studiach słownictwa z tych dziedzin. Wymagana jest tu znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym. Kursanci uczą się słownictwa, omawiając kolejne dziedziny prawa, czytają teksty i dyskutują, rozwiązują również ćwiczenia gramatyczne zorientowane na zagadnienia prawnicze. Kurs ten może być też doskonałą formą przygotowania się do pobytu stypendialnego na uniwersytetach niemieckich lub praktyk w krajach niemieckojęzycznych. Zależnie od indywidualnych wymagań klientów program kursu może objąć praktyczne przygotowanie do takich pobytów.


Język turystyczno-hotelarski

Ten kurs specjalistyczny przygotowany jest z myślą o osobach, których praca związana jest z turystyką i hotelarstwem. W czasie kursu słuchacze poznają zwroty i terminy niezbędne w tej pracy i przygotowują się do obsługiwania niemieckojęzycznych klientów. Zależnie od zapotrzebowania, kurs może być prowadzony zarówno od podstaw, jak i na wyższym poziomie zaawansowania.CENNIK

Cena za godzinę zajęć ustalana jest indywidualnie. Uzależniona jest ona od poziomu kursu, stopnia specjalizacji, liczby godzin tygodniowo, długości trwania nauki oraz miejsca zajęć. W celu ustalenia ceny prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
   
Jeśli są Państwo zainteresowani kursami,
prosimy o kontakt mailowy:

nauka@daswort.pl

lub telefoniczny:

+48 608 661 361
   
powrót na stronę główną

...